بایگانی‌ ماهانه: ژوئن 2020

سم بوتولیسم در مواد غذایی کنسرو شده

سم بوتولیسم در مواد غذایی کنسرو شده

بوتولیسم نوعی بیماری فلج است که اغلب از طریق مصرف غذای آلوده ایجاد می شود. در صورت عدم درمان بیماری می تواند کشنده باشد و حداقل می تواند باعث علائم جدی شود که به...