هزینه ها و مشکلات خط تولید مایع ظرفشویی

1 views
0
0 Comments

درباره مشکلات  لوازم وهزینه های  تولید مایع ظرفشویی در ایران با حداقل امکانات توضیح دهید .!

برای تولید مایع ظرفشویی حداقل و ساده ترین دستگاههایی که لازم داریم چیست .؟

مشکلات فروش و بازاریابی مایع ظرفشویی چیست ؟

چه تعداد نفر نیرو لازم است .؟

در صورتی که شما این کالا را موجود دارید بهتر است شماره تماس خود را اعلام کنید