درخواست های خرید

0
0 Reviews

ترشیحات زاریش

🔺🔺🔺🔺🔺
*زاریـــــــــــش*
🔻🔻🔻🔻🔻
صنایع غذایی اکبری فرد در استان ها وشهرستان های فاقد نماینده اماده ای اعطایی نمایندگی میباشد.

🥦پرتنوع ترین سبدترشیجات
🥒خیــــارشو و رب
🥕🌶️شوریــــجــات و مربــــا
🍇🍋سرکه و ابلیمو کاملا طبیعی
🧋عرقیـــات و شربت های گیــاهی
و،،،،،،،،

اقای پورزمانیان: 09100500437
خانم فرهادی: 09056810961

https://www.instagram.com/p/CQhXt6zB3ic/?utm_medium=share_sheet

0 Reviews

You need to Login or Sign Up to submit a review