درخواست های خرید

0
0 Reviews

حبوبات بسته بندی شه نیا

📣باسلام
✅صنایع غذایی دارگل دارابجرد
✅با برند تجاری شه نیا و ساردو
🥘تولید کننده انواع حبوبات بسته بندی
✅اسنک
🍿پاپ کورن
✅قند
✅شکر
✅سویا
✅تخمه
درسراسر کشور در استان های فاقد نماینده نماینده فعال می پذیرد
با تشکر زارعی 09930667679

0 Reviews

You need to Login or Sign Up to submit a review