درخواست های خرید

0
0 Reviews

لواشک و ترشک باما

صنایع غذایی باما با۲برند قصرطلا وباما ‌...تولیدکننده انواع لواشک وترشک فله وبسته بندی .مارمالاد ‌‌..رب میوجات..لواشک شیرینی ولواشک کادویی ..تمرهندی وهرمحصول دارای بارکد مشخص ..اماده پذیرش نماینده وعاملیت از شهرهای بدون نماینده در ایران وکشورهای فاقد نماینده میباشد شماره تماس هماهنگی وارسال رزومه وکاتالوک‌۰۹۱۶۶۶۸۴۴۲۳نورمحمدی

0 Reviews

You need to Login or Sign Up to submit a review