درخواست های خرید

0
0 Reviews

محصولات شوینده هگزان

محصولات شرکت هگزان ..شوینده
با کیفیت و قیمت های رقابتی جهت گسترش بازار فعالیت خود
تمایل به اعطای نمایندگی فروش به فعالان حوزه پخش به دو طریق انحصاری و غیر انحصاری در شهرهای
سرخس
تربت جام
نیشابور
تربت حیدریه
فردوس
(بجنورد )
(بیرجند )
قوچان ....می‌باشد
تلفن تماس 09150023011
درخواست لطفا پی وی

0 Reviews

You need to Login or Sign Up to submit a review